ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ……

Στην Ελλάδα, ο όρος «μοντέρνος χορός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα χορών που χορεύονται ατομικά (solo) ή σε ομάδες (group dances), και περιλαμβάνει το r΄n'b, το funky, τη jazz  και άλλα χορευτικά είδη. Ο χαρακτηρισμός modern dance είναι πρόσφατος και καθιερώθηκε για να συμπεριλάβει τα είδη χορού που δεν διδάσκονται πάντα μεμονωμένα, αλλά σε ένα πολύ δημιουργικό συνοθήλευμα, γι΄ αυτούς που θέλουν να κάνουν πολλά είδη σε ένα!

Παρ' όλο που οι χοροί αυτοί διακρίνονται από σημαντικές διαφορές, παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, μπορούν να ερμηνευτούν ελεύθερα ανάλογα με την κρίση και τη διάθεση του εκάστοτε χορευτή.

Γι' αυτό το λόγο, σε αντίθεση με άλλα είδη χορού, για αυτά τα είδη δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα συγκεκριμένα βηματολόγια ή αυστηρή τεχνική, αλλά μόνο συγκεκριμένες κινήσεις.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Εάν είστε νεαρά άτομα - ή έστω νεαρά στην ψυχή! - ενδείκνυνται…

Ο μοντέρνος χορός αποτελεί όχι μόνο μια εξαιρετική μέθοδο άσκησης του σώματος, αλλά παράλληλα διοχετεύει την επιθυμία έκφρασης και τη χαρά για κίνηση. Με τη χρήση της μοντέρνας μουσικής, δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εξωτερικεύσει συναισθήματα και εντάσεις, ενώ το σώμα γυμνάζεται συμμετρικά γίνεται ευλύγιστο και αποκτά χάρη και αρμονία, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και την απαραίτητη εκτόνωση που συνοδεύει άλλωστε όλους τους χορούς.